Tanácsok: 36 1999 01 49
SZÁLLÍTÁS KIZÁRÓLAGOSAN JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
>

Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbedingungen der Giffits GmbH 

Álltalános szerződesi és üzleti feltételek - Giffits GmbH

1. Érvényességi terület

Csak az álltalános üzletfeltételeink keretei között bonyolítunk le áru- vásárlást és eladást. Legkésőbb áruátadáskor feltételeink elfogadottnak tekintendőek. Visszaigazolások, amelyek álltalános szabályzatunk ellen szólnak, el lesznek utasítva.

2. Kötelezettségek

Internetes megrendelések esetén egy szerződés kötődig a rendelő és Giffits GmbH között, amennyiben Mandat 1 Giffits GmbH a rendelést felveszi, ami egy emailes rendelésvisszaigazoláson keresztül történik. A rendelésvisszaigazolás még nem jelent szerződési jogviszonyt, csak visszaigazolja az Ön rendelésének beérkezését. Nyilvánvaló tipográfiai, nyomdai, vagy számítási hibák esetén Mandat Giffits 1 GmbH jogosult a visszalépésre, kivéve, ha a másik fél hajlandó elfogadni a szerződési feltételeket, amelyek nyilvánvalóan ki lettek jelentve. Munkatársaink nincsenek felhatalmazva szóbeli megállapodásokra vagy szóbeli ígéretekre, amelyek túlmutatnak az írásbeli szerződés tartalmán.

3. Szállítási és szolgáltatási idő

Többlet vagy hiányos szálltmányok 10%-ig előfordulhatnak. Hiányszállítmányok esetén az üzlettárs nem köteles a megrendelt mennyiség ellenértékét kiegyenlíteni, hanem csak a valóban leszállított mennyiség ellenértékét. Többletszállítmányok esetén az üzlettárs köteles a leszállított áru teljes értékét kiegyenlíteni, amennyiben a többletre nem tart igényt, köteles azt a Giffits GmbH-hoz visszajutattni.

Részleges szállításra es szolgáltatásra jogosultak vagyunk, hacsak nem a részleges szállítás és szolgáltatás a kliensnek nem elfogadható.

4. Szállítási és szolgáltatási idő

Részleges szállításra es szolgáltatásra jogosultak vagyunk, hacsak nem a részleges szállítás és szolgáltatás a kliensnek nem elfogadható. Szállítási határidők vagy időszakok csakk akkor kötelező jellegűek, amennyiben azok álltalunk írásba lettek adva. Szállítási- és szolgáltatáskésedelmek amelyeket előre nem látható késleltető tényezők okoznak és a határidők tartását lehetetlenné teszik, előfordulhatnak. Ezek hatáskörünkön kívül állnak, ezért nem vagyunk kötelesek a szerződési feltételeket tartani és visszaléphetünk azokól. Bizonyos feltételek között minden befejezett hét késlekedés után fél százalékot a számla értékéből jóváírunk de összesen legfeljebb 5 százalékot. Más követeléseket nem fogadunk el, hacsak nem súlyos mulasztás részünkről nem történt.

5. Anyagfenntartások

Jelentéktelen eltérések, szín, vastagság és a design területén előzetes értesítés nélkül előfordulhatnak. Feladatunk a szállításban a leírások, jelzések és tulajdonságok melléklése.

6. Kockázatátvitel

A kockázat átszáll a vevőre, mikor a szállítmányt a szállítást végző személyre átadták. Ha a szállítás késik az ügyfelek kérésére, a kockázat az ügyfélé.

7. Garancia

A közvetlen értékesítésben, vagy árukban, amelyek nem nekünk szállítódnak, nem vagyunk kötelesek alávetni részünket a termék alapos vizsgálatában, a teljességben, illetve hiányosságban. A kifogást tehát még időben, késedelem nélkül meg kell tenni, amit továbbítunk beszállítóinknak. Minden panaszt írásban kell megtenni. Az ügyfelek ebben az értelemben nem a mi végfelhasználóink, és már a fuvarozó, szállító vagy ügynök felelőssége.

8.A tulajdonjog fenntartása

Az áruk a teljes kifizetés pillanatáig birtokunkban maradnak. A vásárló is jogosult a megvásárolt termékekkel rendelkezni. Viszonteladónak köteles megemlítenie a mi nevünket a továbbadásnál és köteles annak menetéről minket értesíteni.

9. Fizetés

A termék leszállítása szükségelteti az áruk teljes értékének előre történő kiegyenlítését, amennyiben a felek között egy más megállapodás létre nem jött. Ha ez nem jött létre, a számláink azonnal, de legkésőbb 14 napon belül kiegyenlítendőek. Kedvezmények csak akkor lehetségesek, ha ezek megegyezésre kerültek.

10. Joghatóság

A német jog érvényes, kivéve az ENSZ kereskedelmi törvényét. Kizárólagos hatáskörrel és teljesítménnyel, minden igénnyel kapcsolatban az üzleti kapcsolat Hamburg - Barmbek. Giffits GmbH jogosult perelni az általános illetékes bíróságon.

11. Adatvédelem

A Giffits GmbH köteles az érvényben lévő jogszabályok betartására mikor a megrenbelő adatait felveszi, felhasználja, feldolgozza. Csak azok az adatok lesznek rögzítve és elmentve, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a rendelés kivitelezéséhez. Szenélyes adatok bizalmasan lesznek kezelve, harmadik szemely csak akkor kapja meg őket, ha ez a célt szolgálja.

12. Felelősség

Azokkal az internetes oldalakkal, amelyekkel linkkapcsolatban állunk, azoknak tartalmával nem tekintjük magunkat azonosnak. Mandat 1 Giffits GmbH nem vesz át semmiféle felelősséget azoknak aktualitása, egységessége, minősége, helyessége, stb iránt. Mandat 1 Giffits Gmbh nem vállal garanciát, helytállást sem direkt sem pedig indirekt módon weboldalak és azoknak tartalma iránt. Semmi esetben sem vállalunk felelősséget azokra a károkra vonatkozóan, amelyeket a velünk kapcsolatban álló oldalak okoztak.

13. Szerzői jog

Minden jogcím, tulajdonosi jogok, minden eljárás, és a felhasználónak a Giffits GmbH álltal készített vázlat, tervezet, eredeti film és hasonlók tulajdonunkban maradnak, kivéve, ha az ügyfelek kifejezetten másként rendelkeznek. Giffits GmbH ajánlatai honlapján biztosítottak és ellenőrzöttek. Minden adat, információ és anyag ezen az oldalon, ikonok / képek, illusztrációk, audio-és videofájlok szerzői jogvédelem alatt állnak, ugyanúgy mint: védjegy és egyéb szellemi tulajdonjogok. Ezeket az anyagokat / adatokat nem lehet másolni, reprodukálni, újrakiadása, feltöltése írt, továbbított vagy egyéb módon terjesztett, beleértve az e-mailek és egyéb elektronikus útat TILOS. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül információk és anyagok felhasználása más weboldalakon, vagy a számítógépes hálózatokon és azok használata kereskedelmi céllal megsértik a szerzői jogokat, védjegy és más tulajdonosi jogokat és ezért tilosak. A büntetőeljárás jogát igénybe vesszük a szerzői jogok megsértése esetén.

14. Előírások és technikai információk akkukra és elemekre vonatkozóan

Visszavétel felelőssége mint forgalmazó:
Mint forgalmazó, törvényileg kötelezve vagyunk az álltalunk eladott akkukat díjmentesen visszavonni. Kérem profitáljon az ajánlatból és segítsen környezetünk tisztántartásában.

Az Ön visszaszolgáltatási felelőssége mint felhasználó: Akkuk és elemek nem tartoznak a háztartási szemétbe. Minden polgárnak kötelessége a kimerült elemeket az arra kijelölt helyre szállíttatni vagy a forgalmazóhoz visszajuttatni. Amennyiben hozzánk kívánja ezeket visszajuttatni, figyeljen kérem a béllyegzésre.

Elemek és akkuk, amelyek káros anyagokat tartalmaznak, egy keresztülhúzott szemeteskuka szimbólumát viselik. Emellett található a káros anyag kémiai képlete is.


Ezeket a jeleket találja károsanyag tartalmú elemeken és akkukon:
Pb = Batterie/Akku tartalmaz ólmot
Cd = Batterie/Akku tartalmaz kadmiumot
Hg = Batterie/Akku tartalmaz merkúrt

15. Egyéb

Minták csak számlázás ellenében lesznek leszállítva. Visszaküldésük nem lehetséges
Ha bármely rendelkezés ezeknek a feltételeknek érvényét veszti, vagy tartalmaz egy kiskaput, érvényessége a többi rendelkezésnek érintetlen marad.

Giffits GmbH
Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Németország
Telefon: 36 1999 01 49
Fax: +49 (0)40 2788 201-79
www.giffits.hu
szolgaltatas@giffits.hu

Tulajdonosok: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt
Cégvezetők: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt


Kelt: Hamburg, Április 2010

Az Ön Giffits Hotline-service
36 1999 01 49
Vannak további kérdései? a FAQ-hoz